Home > Android, Flash/Flex/AIR > 5 tính năng chính của Flash 10.1

5 tính năng chính của Flash 10.1

1 – Support for New Platforms:

Flash Player 10,1 bổ sung hỗ trợ cho một loạt các thiết bị di động, bao gồm cả Smartphone, Netbook và Internet Mobile, cho phép Flash của bạn tiếp cận với user mọi lúc mọi nơi. Mục tiêu hệ điều hành di động mà Flash Player 10.1 nhắm tới gồm: Android, Microsoft Windows 7, Palm WebOS, và Symbian S60 V5. Phiên bản này cũng có những cải tiến trên Windows 7 và Mac OS X 10,6 (Snow Leopard), đặc biệt là thực thi giải mã H.264 từ card đồ họa, giảm tải cho CPU, nâng cao tốc độ giải mã và hiệu năng.

Từ đó tính nhất quán về nội dung của Flash Player sẽ là cách hiệu quả nhất để cung cấp thông tin cho user trên toàn hệ điều hành và các thiết bị di động. Điều này sẽ làm giảm chi phí development khi chỉ cần 1 build cho tất cả các platform được hỗ trợ.

2 – Developer Productivity:

Global error handler

“Global error handler”  giúp developer xử lý các lỗi không mong đợi trong lúc runtime bằng cách viết 1 hàm handler để xử lý tất cả mà không cần try/catch từng đoạn code. Từ đó cải thiện “application reliability” và “user experience”.

Khi sử dụng “Global error handler” trong một SWF chạy bản debug, pop-up lỗi sẽ không được hiển thị. Chúng ta xem qua đoạn code sau:

[as3]<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<mx:WindowedApplication xmlns:mx="http://www.adobe.com/2006/mxml&quot; applicationComplete="onApplicationComplete();">

<mx:Script>
<![CDATA[
private function onApplicationComplete():void
{
loaderInfo.uncaughtErrorEvents.addEventListener(UncaughtErrorEvent.UNCAUGHT_ERROR, onUncaughtError);
}

private function onUncaughtError(e:UncaughtErrorEvent):void
{
// Do something with your error.
trace(e.error, e.errorID);
}

private function onCauseError(e:MouseEvent):void
{
var foo:String = null;
try
{
trace(foo.length);
}
catch (e:TypeError)
{
trace("This error is caught.");
}

// Since this error isn’t caught, it will cause the global error handler to fire.
trace(foo.length);
}
]]>
</mx:Script>

<mx:Button label="Cause TypeError" click="onCauseError(event);"/>

</mx:WindowedApplication>[/as3]

Thực sự theo mình nghĩ quản lý lỗi không mong đợi, developer sẽ không biết lỗi đó phát sinh từ đâu trong lúc runtime mà khắc phục, chỉ có thể khắc phục chung chung bằng cách hiển thị message lịch sự và thoát ra khỏi ứng dụng, hoặc hiển thị form cho user sumbit lỗi về server cho admin xem xét và thống kê.

Globalization support

Chúng ta có thể xem qua Globalization package mới ở đây.

3 – Designed for Mobility

Để thiết kế cho mobile, flash player đã phải implement thêm 7 tính năng mới đặc trưng cho mobile:

-Mobile text input: để phù hợp với các bàn phím ảo của các thiết bị touch, adobe đã implement thêm behavior của text field ví dụ việc hiển thị bàn phím ảo khi đc focus. Tuy nhiên tính năng này sẽ không hoạt động với Text Layout Framework hoặc Flash Text Engine khác.

-Multi-touch and gestures: dĩ nhiên tính năng này đặc biệt quan trọng đói với mobile. Flash Player được implement để bắt các sự kiện cảm ứng từ user như chạm, kéo, xoay, multitouch . . . Tính năng này có thể chạy trên thiết bị cảm ứng chạy HDH Window 7.

-Accelerometer input: cảm ứng gia tốc, đặc biệt cho flash game, cho phép developer đọc các giá trị gia tốc từ 3 trục X,Y,Z. Ngòai ra còn có thể chỉ định mật độ update của cảm ứng gia tốc để tiết kiệm pin.

-Optimized SWF management for mobile (Mobile Only): tính năng này chỉ hoạt động trên mobile. Flash Player 10,1 được implement dựa trên cấu hình của thiết bị mà “liệu cơm gấp mắm”. Trong trường hợp SWF quá lớn làm chậm trình duyệt khi lướt web, Flash 10.1 sẽ cho phép user duyệt web ngay lập tức mà không cần chờ đợi load hết các SWF trên trang đó (Ngoài ra developer có thể chỉ định độ ưu tiên load các SWF nào trước nhờ vào 1 tham số HTML mới trong thẻ embed, hasPriority). Sau đó các SWF đó được load lại sau khi trình duyệt tải trang HTML hoàn tất.

Flash 10.1 còn có thêm chế độ offscreen, để tự động ngưng hoạt động khi điện thoại chuyển sang  ứng dụng khác như đang nghe điện thoại hoặc đọc tin nhắn, để giảm thiểu CPU, tiết kiệm pin và bộ nhớ.

-Sleep mode (Mobile Only): Flash Player sẽ ngưng hoạt động khi screen-saver của mobile xuất hiện, cũng vì mục  đích  để giảm thiểu CPU và  pin trên các thiết bị di động.

-Graphics hardware acceleration (Mobile Only): tính năng này thích hợp cho mobile có GPU riêng lẻ.

-H.264 video hardware decoding: Flash Player 10.1 giới thiệu tính năng giải mã video H.264 từ phần cứng GPU nâng cao hiệu năng và cung cấp video chất lượng cao chuẩn  .

4 – Enhanced Browser Integration

-Browser privacy mode: bảo mật trình duyệt, tính năng này chưa có ở Desktop.

-Out-of-memory management: Flash Player 10,1 ngăn “out of memory” từ trình duyệt bị treo bằng cách đóng các SWF nào chiếm dụng bộ nhớ nhiều. Khi SWF nào đó vẫn cố gắng xin cấp phát bộ nhớ nhiều hơn, Flash Player tự động restart nó để ngăn chặn trình duyệt bị crash. User sẽ nhận được thông báo khởi động lại SWF, hoặc sẽ thông báo để refresh lại trang nếu tất cả SWF đều bị tắt.

5 – Expanded Options for High Quality Media Delivery

Với HTTP streaming mới và các tính năng bảo mật về nội dung text, âm thanh và nội dung video, có thể được bảo đảm an toàn trong trình duyệt.

Để biết thêm chi tiết , bạn hãy đọc release note ở đây

Flash Player 10,1 bao gồm một số phương tiện truyền thông chất lượng dịch vụ cải tiến và đã sẵn sàng để tận dụng lợi thế của công nghệ chuyển giao sắp tới phương tiện truyền thông để cung cấp những cách thức mới để cung cấp các phương tiện truyền thông giàu kinh nghiệm và tạo ra các mô hình kinh doanh mới. Với HTTP streaming mới và các tính năng bảo vệ nội dung, âm thanh cao cấp và nội dung video có thể được an toàn giao trong trình duyệt. Streaming hiệu suất được tăng cường với hỗ trợ cải thiện cho các sự kiện sống, điều khiển bộ đệm và hỗ trợ mạng ngang hàng. Các dịch vụ mạng ngữ cảnh giác, giống như tỷ lệ khung hình thích ứng, sẽ cho phép mịn, không bị gián đoạn phương tiện truyền thông phát lại và sử dụng nguồn lực cải tiến trên các thiết bị di động.
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: